Regulamin Zawodów

21-22.03.2020

 1. ORGANIZATOR

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

ul.Wodociągowa 1B

83-050 Pręgowo Dolne

KRS: 0000758406 REGON: 381850476

Tel: + 48 692 481 547

Bank BGŻ BNP PARIBAS 81160014621871742250000001

SWIFT: PPABPLPKXXX

iBAN: PL 81160014621871742250000001

Mail: biuro@fundacja-endorfina.pl 

Załoga Górska 

 1. WSPÓŁORGANIZATOR
 • Gmina Kolbudy 
 1. PATRONAT BIEGU
 • Nadleśnictwo Kolbudy
 1. CEL IMPREZY

1. Popularyzacja aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia.

2.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.

3.Promocja Powiatu Gdańskiego oraz Gminy Kolbudy.

4.Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu.

5.Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród seniorów.

6.Aktywizowanie dzieci do form aktywności fizycznej.

5.TERMIN I MIEJSCE

 1. 21-22 marca 2020 r., Kolbudy
 2. Start i Meta Biegu usytuowane na terenie Szkoły Podstawowej w Kolbudach – ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy.
 3. Biegi na dystansach 80km+, 50km+, 10km, Nordic Walking 5km oraz Biegi dla Dzieci [Regulamin biegów dziecięcych dostępny w zakładce Biegi dla Dzieci]
 4. Starty poszczególnych biegów:

SOBOTA 

 • 80km+ – 21 marca 2020 r. – godz. 6:00 –Szkoła Podstawowa w Kolbudach
 • 50km+ – 21 marca 2020 r. – godz. 10:00 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach

NIEDZIELA 

 • 10km – 22 marca 2020 r. – godz. 11:00 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach
 • 5km Nordic Walking – 22 marca 2020 r. – godz. 9:30 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach
 • Biegi dla Dzieci – 22 marca 2020 r. godz. 13:00 – Szkoła Podstawowa w Kolbudach

Dokładniejszy program dostępy będzie na stronie internetowej www.fundacja-endorfina.pl oraz fanpage www.facebook.pl/radunkarun po 1 lutego 2020 r.

5. Trasa Biegu będzie przebiegać drogami szutrowymi, ścieżkami leśnymi, crossowa z lekkimi podbiegami w urokliwej okolicy dwóch zbiorników wodnych. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej fundacja-endorfina.pl 

6.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety, przebiegu trasy oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.

8. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co około 0,5 do 1 kilometra.

 1. TRASY 

 1. Start: 21 marca (sobota) godz. 6:00, Kolbudy – Szkoła Podstawowa ul. Wybickiego 33
 2. Limit czasu: 12 h
 3. Przewyższenia: +/- 1211 m
 4. Na trasie przewidziano 5 punktów odżywczych w tym jeden z obowiązkowym limitem czasowym:

Punkt 1 – 11km

Punkt 2 – 24km

Punkt 3 – 39km – Limit czasu: 6h

Punt 4 – 54km

Punkt 5 – 71km

Uczestnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu. W takiej sytuacji Uczestnicy powinni przerwać bieg, zdjąć chip startowy i podporządkować się poleceniom obsługi. Organizator nie zapewnia transportu na strefę mety z miejsca, w którym zawodnik zrezygnuje z kontynuacji biegu.

5. Podczas tego biegu, będzie możliwość zdeponowania przepaku w biurze zawodów, który zostanie dostarczony jeden z punktów odżywczych. Regulamin Depozytów dostępny na stronie www.radunkarun.pl w zakładce DEPOZYTY.

6. Wyposażenie obowiązkowe 80km+:

 • numer startowy + chip
 • pojemnik na wodę min. 0,5l
 • mapa z trasą biegu – papierowa lub wgrana w zegarek
 • folia NRC
 • czołówka*
 • włączony telefon
 • kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwietrzna

* obowiązkowa po godz. 16:00

7. Prosimy, aby nie wyrzucać opakowań po żelach lub innych produktach na trasie. Kosze na śmieci będą czekały na punktach odżywczych. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi.

8. Każdy z uczestników biegu ma obowiązek posiadania własnego pojemnika na napoje. Na punktach odżywczych NIE BĘDZIE PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW!!! W trosce o nasze środowisko, staramy się zminimalizować produkcję plastikowych śmieci podczas biegu.


 1. Start – 21 marzec (sobota) godz. 10:00 – Kolbudy, Szkoła Podstawowa ul. Wybickiego 33
 2. Limit czasu: 8 h
 3. Przewyższenia: +/- 684 m
 4. Na trasie przewidziano trzy punkty odżywcze:

Punkt 1 – 14,5km

Punkt 2 – 28km

Punkt 3 – 43km

Uczestnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu. W takiej sytuacji Uczestnicy powinni przerwać bieg, zdjąć chip startowy i podporządkować się poleceniom obsługi. Organizator nie zapewnia transportu na strefę mety z miejsca, w którym zawodnik zrezygnuje z kontynuacji biegu.

4. Wyposażenie obowiązkowe 50 KM+ :

 • numer startowy + chip
 • pojemnik na wodę min. 0,5l
 • mapa z trasą biegu – papierowa lub wgrana w zegarek
 • włączony telefon
 • folia NRC
 • kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwietrzna

5. Każdy z uczestników biegu na obowiązek posiadania własnego pojemnika na napoje. Na punktach odżywczych NIE BĘDZIE PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW!W trosce o nasze środowisko, staramy się zminimalizować produkcję plastikowych śmieci podczas biegu.

6. Prosimy, aby nie wyrzucać opakowań po żelach lub innych produktach na trasie. Worek na śmieci będzie czekał na punktach odżywczych


 1. Start: 22 marca (niedziela) godz. 11:00 – Kolbudy, Szkoła Podstawowa ul. Wybickiego 33
 2. Limit czasu: 2 h
 3. Przewyższenia: +/- 185 m
 4. Na trasie znajdować się będzie jeden punkt odżywczy na ok. 5 km na którym dostępna będzie tylko woda.
 5. Wyposażenie obowiązkowe:
  numer startowy + chip
  pojemnik na wodę
 6. Każdy z uczestników biegu na obowiązek posiadania własnego pojemnika na napoje. Na mecie NIE BĘDZIE PLASTIKOWYCH KUBECZKÓW!W trosce o nasze środowisko, staramy się zminimalizować produkcję plastikowych śmieci podczas biegu.
 7. W związku z małym stopniem trudności trasy do startu dopuszczamy osoby od 16 roku życia. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do startu młodszego zawodnika.

 1. Start: 22 marca (niedziela) godz. 9:30 – Kolbudy, Szkoła Podstawowa ul. Wybickiego 33km
 2. Limit czasu: 1,5 h
 3. Przewyższenia: +/- 85 m
 4. Na trasie nie będzie żadnych punktów odżywczych.
 5. Wyposażenie obowiązkowe:
 • numer startowy + chip

 1. BIURO ZAWODÓW

Godziny otwarcia biura: 

 • 20.03.2020 r. (piątek) 18:00 – 20:00
 • 21.03.2020 r. (sobota) 5:00 – 10:00
 • 22.03.2020 r. (niedziela) 8:00 – 12:30  

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w:

Szkoła Podstawowa w Kolbudach

Kolbudy, ul. Wybickiego 33

Odbiór pakietów w godzinach: 

 • 20.03.2020 r. (piątek) w godz. 18:00 – 20:00
 • 21.03.2020 r. (sobota) w godz. 5:00 – 10:00
 • 22.03.2020 r. (niedziela) w godz. 8:00 – 12:30

8.PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów Radunka Run otrzymuje pakiet startowy, zawierający m.in.: numer startowy, chip pomiarowy oraz produkty uzależnione od sponsorów, które zostaną przedstawione po 1 marca 2020 r.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnicy mogą skorzystać z szatni, depozytu, natrysku, posiłku regeneracyjnego, masażu regeneracyjno-sportowego oraz konsultacji lekarskiej.
 4. Podczas imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

9. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń)
 • 80 km+ – 300 osób
 • 50 km+ – 300 osób
 • 10 km – 300 osób
 • Nordic Walking 5 km – 150 osób
 • Biegi dla Dzieci – 100 osób

W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia limitu. 

 1. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej fundacja-endorfina.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. 
 2. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 15 marca 2020 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 3. Za skuteczne zgłoszenie do wydarzenia uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 4. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio:

wpłacone do 31.10.2019 r. / do 30.11.2019 r. / do 31.12.2019 r. /do 15.03.2020 r. / w dniu zawodów:

80km+ – 80zł / 100zł / 140zł / 170zł / 200zł

50km+ – 50zł / 80zł / 100zł / 120zł / 150zł

10km – 35zł / 45zł / 55zł / 65zł / 70zł  

5km NW – 20zł / 30zł / 40zł / 50zł / 55zł

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto : 

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

Wodociągowa 1B, 83-050 Pręgowo Dolne

Bank BGŻ BNP PARIBAS 81160014621871742250000001  

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek:

,,Imię i nazwisko + dystans RR”. 

Przykład: “Jan Kowalski + 50km”

Organizator nie zapewnia pełnych świadczeń osobom zapisanym po terminie 1 marca 2020 r.

 1. Biegi dla Dzieci  – Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym : biuro@fundacja-endorfina.pl– opłata startowa wynosi 10zł. W pakiecie dziecięcym znajdzie się numer startowy, agrafki, medal dla każdego uczestnika i upominki uzależnione od sponsora. Więcej na temat biegów dziecięcych w REGULAMINIE BIEGÓW DZIECIĘCYCH na stronie fundacja-endorfina.pl  
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia 15 marca 2020 r. uczestnik może zmienić dystans, na którym startuje, jednak kwota nie podlega zwrotowi, jeśli startujący przepisuje się na krótszą trasę.
 3. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 1 marca 2020 r., po tym terminie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy: biuro@fundacja-endorfina.pl
 4. W przypadku odbioru pakietu startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanego przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO(do pobrania TUTAJ ) oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy. 
 5. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży między 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice, podpisujący dodatkowe dokumenty.

10.KLASYFIKACJA

W ramach biegów (80km+, 50km+, 10km) będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja OPEN – miejsca I – III kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn

K 20, M 20 – (16 – 29 lat)

K 30, M 30 – (30 – 39 lat)

K 40, M 40 – (40 – 49 lat)

K 50, M 50 – (50 – 59 lat)

K 60, M 60 – (60 lat i więcej) 

 1. Klasyfikacja Mieszkaniec Gminy Kolbudy

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Gminie Kolbudy. Dekoracja w tej kategorii w biegach i Nordic Walking odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

 1. Klasyfikacja Leśnicy (10km) – Bieg o Puchar Nadleśnictwa Kolbudy

W kategorii LEŚNICY udział mogą wziąć zawodnicy wykonujący zawód leśnika tj., osoby zatrudnione w nadleśnictwach. Przy odbiorze pakietu startowego zawodnik zobowiązany jest przedstawić stosowane zaświadczenie o wykonywanym zawodzie.

 1. Klasyfikacja w marszu 5km Nordic Walking:
 • OPEN K i M ( I- III miejsca)
 • Mieszkaniec Gminy Kolbudy K i M ( I-III miejsca) 

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.

 1. NAGRODY

Klasyfikacja OPEN

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn w biegu na 80km+, otrzymają nagrody finansowe w wysokości: I – 500zł, II – 300zł, III – 200zł, statuetki
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn w biegu na 50km+, 10km oraz Nordic Walking 5km otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Kategorie Wiekowe  

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja Gminy Kolbudy  

 1. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji Mieszkaniec Gminy Kolbudy otrzymają nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja Leśnicy 

 1. Zdobywca I miejsca w klasyfikacji Leśnicy otrzyma dedykowany Puchar od Nadleśnictwa Kolbudy.

Po dekoracji zwycięzców odbędzie się Konkurs z Nagrodami Rzeczowymi.

Nagrody w klasyfikacji Open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 1. UCZESTNICTWO

1.Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,,Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.

3. Ze względów bezpieczeństwa w wydarzeniu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych.  Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.

4. Na miejscu wydarzenia zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.

6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz dbania o środowisko.

7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę.

8. Podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.

9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.

 • Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach:

organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy); promocji Imprezy w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu (na okres 30 lat); informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej; ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi (na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń). 

 • Administratorem Państwa danych jest Organizator.

10. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).

11. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.

12. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

13. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Radunka Run zwany jest w dalszej części Regulaminu „organizatorem”.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
 8. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 9. Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku odwołania zawodów które nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od organizatora, np. kataklizmy, stan wojenny, zagrożenie terorystyczne, epidemie oraz sytuacje inne zagrażające zdrowiu lub życiu ludzi.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów jeśli zachodzi sytuacja niebezpieczna dla zdrowia lub życia uczestników lub zostanie nałożony zakaz organizacji przez instytucje państwowe. Jeśli zawody zostaną przełożone na inny termin świadczenia dla uczestnika mogą być zmienione lub ograniczone ze względu na zwiększenie kosztów organizacji imprezy.
 11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 12. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

Dodatkowe informacje dostępne:

W imieniu Organizatora:

Joanna Przybysz

Tel: 692-481-547

mail: biuro@fundacja-endorfina.pl

Regulamin Biegów Dziecięcych

21-22.03.2020

Zgłoszenia, wpisowe, informacje

1.ORGANIZATOR

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

ul.Wodociągowa 1B 83-050 Pręgowo Dolne

Mail: biuro@radunkarun.pl

2.CEL:

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 3. Krzewienie zasad fair play
 4. Wyłanianie talentów sportowych
 5. Tworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej
 6. Aktywizacja lokalnego środowiska

3.TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS 

Biegi odbędą się 22 marca 2020 r. w Kolbudach na terenie Szkoły Podstawowej w Kolbudach – ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy

 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem biuro@radunkarun.pl Po zgłoszeniu należy wypełnić otrzymane w mailu zwrotnym oświadczenie rodzica na bieg dziecka i przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionej zgody na podany wyżej mail.
 2. Rozpoczęcie pierwszego biegu planowane jest na godz. 13:00 . W Biurze Zawodów wydawane będą numery startowe dla dzieci wraz z pakietami startowymi.
 3. Pakiet zawiera: numer startowy, agrafki, medal, upominki.
 4. Opłata startowa wynosi 10zł
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Radunka Run, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 6. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
 7. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w trzech biegach, w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych, w odpowiadających kategorii i dystansie biegu:

I kategoria: rocznik 2014 i młodszych na dystansie ok. 100m

II kategoria: rocznik 2013 – 2011 na dystansie ok. 200 m

III kategoria: rocznik 2010 -2009 na dystansie ok. 400m

 1. Limit zawodników wynosi 100 uczestników.
 2. W przypadku, gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.