_DSF2128

Biegi dla Dzieci

Regulamin

21-22.03.2020

Biegi dla Dzieci – Regulamin

 1. ORGANIZATOR

Fundacja Wspierania Aktywności Społecznej „Endorfina”

ul.Wodociągowa 1B 83-050 Pręgowo Dolne

Mail: biuro@fundacja-endorfina.pl

 1. CEL:

1.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

3. Krzewienie zasad fair play

4. Wyłanianie talentów sportowych

5. Tworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej

6. Aktywizacja lokalnego środowiska

3.TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS  

 1. Biegi odbędą się 22 marca 2020 r. w Kolbudach na terenie Szkoły Podstawowej w Kolbudach – ul. Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy
 2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem biuro@fundacja-endorfina.pl Po zgłoszeniu należy wypełnić otrzymane w mailu zwrotnym oświadczenie rodzica na bieg dziecka i przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionej zgody na podany wyżej mail.
 3. Rozpoczęcie pierwszego biegu planowane jest na godz. 13:00 . W Biurze Zawodów wydawane będą numery startowe dla dzieci wraz z pakietami startowymi.
 4. Pakiet zawiera: numer startowy, agrafki, medal, upominki.
 5. Opłata startowa wynosi 10zł
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Radunka Run, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 7. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
 8. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w trzech biegach, w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych, w odpowiadających kategorii i dystansie biegu:
 • I kategoria: rocznik 2014 i dzieci młodsze na dystansie ok. 100m
 • II kategoria: rocznik 2013 – 2011 na dystansie ok. 200 m
 • III kategoria: rocznik 2010 -2009 na dystansie ok. 400m
 1. Limit zawodników wynosi 100 uczestników.
 2. W przypadku, gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

Za stary na biegi dla dzieci?
Zobacz pozostałe trasy Radunka Run!
Radunka Run 2020

Za stary na biegi dla dzieci?
Zobacz pozostałe trasy Radunka Run!
Radunka Run 2020